COSMO DARTS DISCOVERY LABEL Harith Lim

  • 品牌: COSMO DARTS
  • 商品型號: COSMO-2BA-DISCOVERY-LABEL-HARITH-LIM
  • 國際條碼:
    4560456581141
  • 紅利點數: 19
  • 庫存狀態: 2
  • NT$1,980


材質:鎢鋼 90%
重量:18.0g
長度:43.0mm
最大徑:7.3mm
内容物:鏢身×3(1組)、Fit Flight 鏢翼×3(1組)、Fit Shaft GEAR 鏢桿×3(1組)、鏢頭×3(1組)

※COSMO 鏢身無法使用 MONSTER 製之 DRAGSTER Shaft

如果您對本商品有任何問題,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!

相關商品

COSMO DARTS DISCOVERY LABEL Ross Snook
COSMO DARTS Hallelujah 鈴木康太
COSMO DARTS THE RIDER 普波騰列
COSMO DARTS Royden Lam v4 林鼎智